Ruim 800.000 Nederlanders lijden aan een depressie. Dat raakt niet alleen hen, maar ook mensen in hun directe omgeving. Depressie is een onderwerp waar niet makkelijk over gepraat wordt. Wanneer een neerslachtige bui lang aanhoudt en ernstige problemen veroorzaakt, kan er sprake zijn van een depressie. Depressie wordt ook nogal eens voor dementie aangezien (pseudo-dementie) waarbij de waargenomen verschijnselen voortvloeien uit de trage, geremde gedachtegang die typerend is voor een depressieve stemmingsstoornis maar geen beginnende dementie aankondigt. Ik maak me erg ongerust over mijn zus (73 jr). Ze is de laatste maanden erg verward, geheugenverlies en we denken dat ze dementerend. Ongeveer 1,5 jaar geled.

beginnende depressie

Beide aandoeningen kunnen in gemengde vorm voorkomen. Oorzaken depressie bij ouderen, de oorzaken van een depressie op treatment oudere leeftijd zijn erfelijkheid maar ook het gebruik van medicatie, alcohol of de invloed van hormonen. Oorzaken op psychosociaal gebied kunnen op deze leeftijd zeker een rol spelen. Hierbij valt te denken aan gevoelens van nutteloosheid, geen toekomstperspectief meer hebben, gebrek aan sociale contacten, verlies van dierbaren (in het bijzonder de partner). Een gedwongen isolement kan de depressieve gevoelens extra versterken. Daarnaast hebben ouderen ook vaker met verschillende ziekten of invaliditeit te maken die een depressieve stoornis kunnen uitlokken. Hierbij valt te denken aan de ziekte van Parkinson, diabetes, schildklierafwijkingen, hart- en vaatziekten of een beroerte. Een eenzijdig en/of onvolledig voedingspatroon (vooral wat betreft vitaminen) kan tevens bijdragen aan het ontwikkelen van een stemmingsstoornis. Ook kan een depressie bij oudere mensen spontaan ontstaan. Op latere leeftijd treedt er daarnaast een verminderde activiteit van de frontale hersengebieden op waardoor het uitvoerend functioneren, dat ervoor zorgt dat een mens kan plannen en zijn gedachten en acties kan beheersen, vermindert. Deze verminderde activiteit zorgt voor minder remmingen, stug denken, onoplettendheid en een verminderd werkgeheugen.

beginnende depressie

Welke depressieve verschijnselen vertonen ouderen?


Onderdiagnose depressieve stoornis, depressie op late leeftijd wordt vaak niet herkend omdat de hiernaast beschreven verschijnselen zowel door de omgeving als door de persoon zelf vaak worden toegeschreven aan het ouder worden. Ouderdom komt nou eenmaal met psychische en fysieke gebreken, waaronder depressie. Helaas vormt ook preventie, onderdiagnostiek en onderbehandeling bij ouderen een groot probleem vanwege een gebrek aan geld en mankracht. Daarnaast hebben ouderen een kleinere kans van een depressie te herstellen. Ouderen met een depressieve stoornis zijn over het algemeen niet extreem somber en ervaren geen leeg gevoel maar gedragen zich doorgaans gelaten en mat. Het sombere gevoel wordt dikwijls afgedaan als behorend bij hun leeftijd waarop ze al zoveel hebben meegemaakt én het verminderen van hun sociale contacten. Depressie wordt ook nogal eens voor dementie aangezien (pseudo-dementie) waarbij de waargenomen verschijnselen voortvloeien uit de trage, geremde gedachtegang die typerend is voor een depressieve stemmingsstoornis maar geen beginnende dementie aankondigt. . Bij dementie kunnen echter wel symptomen van een depressieve stoornis optreden.

Vroege signalen - ggz groep diagnostiek en Behandeling


Op een gegeven moment mag Karin niet meer werken omdat ze arbeidsongeschikt is verklaard. Ze is namelijk inert, loopt bij de psychiater en kan gewoon geen orde meer houden. Dit doet de bom barsten. Karin raakt een van haar geliefde uitlaatkleppen kwijt, en weet daar niet mee om te gaan. Ze kan nu niet meer vluchten van de werkelijkheid, ze kan nergens heen weglopen voor haar problemen. 112: ik wil weer terug, ik wil beter worden, in het nieuwe schooljaar moet ik kunnen starten, desnoods nog parttime. Hieruit blijkt dat Karin heel graag weer terug aan het werk wil, terwijl ze maar al te goed weet in wat voor situatie ze zit, ze is behoorlijk ziek. Ze zakt nog dieper in het dal van depressiviteit en slapeloosheid. 107: toch weet Karin dat ze gek.

beginnende depressie

Dit gebrek werkt haar echter bij alles wat ze doet tegen. Ze is veel te voorzichtig. Op haar werk gaat het op een gegeven nasolabialfalte moment ook niet meer goed, ze durft eigenlijk niet in te grijpen en ze wordt inert. Op een bepaald moment zakt Karin hardlopen in een dal van slapeloosheid. Ze haalt hele nachten lang door zonder te slapen. Ze besluit naar de dokter te gaan, die haar door verwijst naar de psychiater. 109: maar zover is ze nu: dat ze hulp vraagt om de gaten en ladders op te halen.

Mooi breien kon ze nooit. Met het breien bedoeld Karin haar leven. Karin heeft hier en daar gaten en ladders in haar leven, ze heeft door dat ze psychisch niet helemaal in orde is, en ze is bereid dat toe te geven en hulp te vragen. Ze besluit naar de psychiater te gaan. Niet veel later wordt Karin onverklaarbaar, onaantoonbaar en evenmin geneesbaar ziek.

Depressie : Symptomen, oorzaken en behandeling


Jij moet de zachtheid bij een ander halen omdat je die aan jezelf niet gunt. Vandaar de indirecte vraag naar liefde. 30: Hun relatie kwam onder hoogspanning te staan. Steeds meer zocht ze haar heil en geluk bij haar leerlingen. Hieruit blijkt dat Karin niet goed tegen problemen kan, in plaats van ze op te lossen, loopt ze er eigenlijk voor weg en zoekt ze haar geluk in andere dingen. Wat eigenlijk altijd haar werk of studie blijkt te zijn.

Doordat vroeger eigenlijk niets goed was wat Karin deed, is ze bang geworden. Volgens haar psychiater Margriet: Citaat blz. 113: Bang, bang om te falen, bang voor confrontaties, bang voor het leven. Hieruit blijkt dat Karin bang is geworden, voor alles eigenlijk. Ze werd vroeger geslagen als ze iets niet goed deed, en werd emotioneel verwaarloosd. Ik denk dat dat Karin zo geschaad heeft, dat ze nu niet kan en wil falen. Ze heeft te erge herinneringen aan haar jeugd, en wil dit niet nogmaals meemaken.

Depressie en dementie

Dat blijkt ook uit het bovenstaande citaat, ze vindt het heerlijk dat ze zich om haar bekommeren en haar waarderen, dat had ze thuis nooit ervaren. Eigenlijk is Karin vroeger op het gebied van liefde verwaarloosd, waardoor ze nu elke blijk van waardering en van liefde gelijk aanneemt. Karin hoopt ook nog elke dag dat haar moeder van haar gaat houden, dat ze ook maar een kleine hint geeft dat ze om Karin geeft. Dit houdt zuurstoftherapie ze nog erg lang vol, tot ze steeds meer begint in te zien dat haar moeder nooit meer zal veranderen. Het enige wat Karin wil is dat er gewoon van haar gehouden wordt. Het volgende citaat vind ik ook een vrij goede benaming van Karins afwijking. 229: jij bent vooral keihard en vlijmscherp voor jezelf, dat is jouw probleem.

beginnende depressie

Symptomen dementie - wijzijnmind

Ze stortte zich totaal op haar studie. De kweekschool en later het werk waren dan ook een uitlaatklep voor Karin. De studie aan de kweekschool was om later onderwijzeres te worden (dit werd ze rebreather ook). Op de kweekschool en in het begin ook op haar werk werd ze geaccepteerd voor wie ze was, en voor wat ze deed. Dat had ze al die jeugdjaren gemist. 67: Nergens heeft kien zoveel echte zorg ondervonden als op die school in dat klooster. De zusters waarderen haar schranderheid en doorzettingsvermogen. Juist omdat ze emotioneel verwaarloosd werd thuis, deed ze extra haar best op school zodat ze haar daar wel zouden accepteren.

8: te lang is ze opgesloten geweest in het troebele water van haar eigen kom. Hiermee wordt denk ik bedoeld dat Karin te lang niet heeft gevochten voor tree zichzelf. Ze werd mishandeld, zowel emotioneel en lichamelijk, waardoor ze erg in zichzelf is gaan leven. Te lang heeft ze dit toegestaan, te lang is dit doorgegaan. Karin accepteerde de situatie thuis, en deed wat haar moeder vroeg, maar zocht een manier om tijdelijk te vluchten van de realiteit. Die uitweg vond ze in boeken. Karin was een heel intelligent meisje, en om maar te vergeten hoe de werkelijkheid echt was, ging Karin lezen en leren. De dingen die karin deed, deed ze ook goed.

Hoe herken je een depressie?

Titel: na het feest, auteur: Christine Crutsen, plaats van uitgave: Rotterdam, jaartal eerste druk: 1999. Gelezen druk: Eerste druk gelezen, wat is het thema, en wat kom je erover te weten? Het thema wat in na het feest voorkomt is (onder andere) psychiatrie, psychische stoornissen en trauma. Mijn gekozen thema is psychiatrie en psychische stoornissen. Het thema komt naar voren in de indirecte vraag om liefde, de depressiviteit, de zelfmoordgedachten, en de tijdelijke slapeloosheid van de hoofdpersoon. Al deze problemen zijn terug te koppelen aan de nare jeugd van de hoofdpersoon. De hoofdpersoon, Christina (Karin) pierey, heeft last van een jeugdtrauma. Ze is vroeger emotioneel verwaarloosd, met psychische littekens als gevolg: ze cartridge ontwikkeld enkele fobieën en is erg in zichzelf gekeerd. Karin wordt bijvoorbeeld bang voor chemische stoffen, ze denkt daar allergisch voor te zijn.

Beginnende depressie
Rated 4/5 based on 846 reviews